PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring MK Foodcoaching

MK Foodcoaching respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. MK Foodcoaching heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met MK Foodcoaching.

Delen met derden
We zullen uw gegevens nimmer aan derden verkopen en we verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
* Voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
* Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier  worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat we gebruik maken van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@mkfoodcoaching.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens
We kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MK Foodcoaching en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan MK Foodcoaching verstrekt. Bij MK Foodcoaching kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
* Uw voor- en achternaam
* Uw adresgegevens
* Uw telefoonnummer
* Uw e-mailadres
* Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.
We verwerken deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de dienstverlening van MK Foodcoaching . We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. We zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. MK Foodcoaching maakt gebruik van Google Analytics. Deze partij kan cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. MK Foodcoaching maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer.

Google Analytics
 MK Foodcoaching heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want we maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. MK Foodcoaching heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MK Foodcoaching heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden gevraagd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@mkfoodcoaching.nl.  We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer
 MK Foodcoachingis gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://www.mkfoodcoaching.nl is de website van MK Foodcoaching . Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56976372. E-mailadres: info@mkfoodcoaching.nl.