WERKWIJZE

 

WERKWIJZE

Werkwijze en mogelijkheden

Wanneer je komt voor een begeleidingstraject, nemen we tijdens het eerste gesprek (de intake-afspraak) de tijd om je huidige voedingspatroon en leefstijl in algemene zin door te nemen (voeding, lichaamsbeweging, nachtrust, stress hebben allemaal met elkaar te maken). Dit is nodig om een beeld te vormen van je leefgewoonten om een advies  op maat te kunnen maken. Ook gaan we metingen verrichten: o.a. gewicht, BMI, vetmassa en middelomtrek. De uitkomsten hiervan vormen samen een uitgangspunt om de voortgang tijdens het traject te kunnen volgen. Ik zal  vragen om een voedingsdagboek bij te houden waarin je gedurende 5 dagen exact bijhoudt wat je eet en drinkt. Dit voedingsdagboek ga ik analyseren om vervolgens een advies op maat te geven. Tijdens dit eerste gesprek zal ik ook al wat informatie en adviezen geven.

Tijdens het tweede gesprek (het opvolgconsult) bespreken we de analyse van je voedingsdagboek, nemen we het voedingsadvies door en bepalen we samen uw doelstelling(en). Het advies en de doelstelling kan uit meerdere stappen (subdoelen) bestaan, dit uiteraard geheel in overleg. Het is niet altijd haalbaar en realistisch om van de een op de andere dag een voedingspatroon om te gooien, dit gaat vaak stapsgewijs. Ik zal tijdens deze afspraak veel uitleg geven over voedingsnutriënten. Daarnaast zal ik bewegingsadviezen, tips en recepturen meegeven.

Tijdens de vervolgconsulten zullen we steeds de voortgang bespreken en eventuele problemen waar je tegenaan loopt. Waar nodig zullen we bijsturen. Ook zullen we meten en wegen, de resultaten worden door mij bijgehouden.
De frequentie van de vervolgconsulten bepalen we in overleg. De ene cliënt heeft het nodig om elke week of om de twee weken te komen, andere cliënten hebben genoeg aan één maal per maand. Gedurende het traject zal de frequentie doorgaans afnemen, ook dit is weer afhankelijk van je wensen, behoeften en motivatie.

Wanneer het streefgewicht of de doelstelling (bijna) bereikt is, is het mogelijk om nu en dan langs te komen voor een kort weegconsult. Dit kan wellicht de bekende ‘stok achter de deur’ zijn. Dit consult duurt maximaal 15 minuten. Je wordt gewogen en gemeten en uiteraard is er gelegenheid voor vragen en korte adviezen.

Supermarkttour
Naast de gewone consulten is het mogelijk om samen met mij een supermarkttour te maken. We gaan dan samen door de supermarkt en ik geef ter plekke advies over welke producten de beste/gezondste keuze zijn. Ook lezen we etiketten en leg ik uit wat de ingrediënten betekenen. Tevens zal ik tips geven voor het samenstellen van smakelijke gerechten.

Geen begeleidingstraject, wel voedingsadvies?
Wanneer je geen begeleiding wenst, maar je zou wel eens éénmalig een adviesgesprek willen (inclusief meting vetmassa en BMI-bepaling), kan dat ook. Mail of bel voor gerust een afspraak of informatie.

Klik hier voor tarieven.

KORT SAMENGEVAT

v

Eerste gesprek / Intake

Tweede gesprek

i

Vervolgconsulten

Kort weegmoment

Supermarkttour

l

Eenmalig voedingsadvies